IPU Profil- och Drivkraftsanalys

Profilanalysen beskriver på ett pedagogiskt sätt beteenden med hjälp av färger. En större förståelse för det egna och andras beteende ökar förmågan att anpassa och möta andra människor. Enkelheten i att kommunicera med färger bidrar snabbt till positiva förändringar.

Vi använder profilanalysen för att skapa:

  • Bättre samarbete genom ökad förståelse för individuella skillnader.
  • Effektivare kommunikation inom ett team eller en ledningsgrupp.
  • Ökad försäljningen genom bättre förståelse för kundens beteende.

Det finns alltid potential för utveckling.

Drivkraftsanalysen hjälper er att ta vara på den energi som finns i varje medarbetare. Identifieras de bakomliggande faktorerna som driver medarbetarna ökar arbetsprestationen och arbetsglädjen.