Kompetensinventering

Inventeringen öppnar nya möjligheter då medarbetarnas fallenhet och utvecklingsområden tydliggörs. En kartläggning av styrkor och utvecklingsområden bidrar till:

  • En nulägesbild av personalen kompetens och utvecklingspotential.
  • Ökad kvalitet i utvecklingssamtalet och i valet av utbildningsinsatser.
  • Ett beslutsunderlag inför en omorganisation.

Vid en kompetensinventering använder vi en beprövad metod för att definiera och bedöma avgörande kompetenser för olika roller.