Nilsson & Mossberger AB grundades år 2008 av Andreas Nilsson och Carin Mossberger. Ärlighet, etik och moral är viktigt för oss i såväl affärsrelationer som i det dagliga mötet med människor. Vi ser varje människa som en unik resurs som i rätt roll kan skapa ett stort mervärde. Kanske är det därför många av våra tidigare kandidater idag är våra kunder eller samarbetspartners. Långsiktiga relationer, kontinuerligt lärande och en öppenhet inför ny teknologi är vägledande i vårt arbete. Vi har idag ett omfattande nätverk av kandidater, uppdragsgivare och samarbetspartners. Vi på Nilsson & Mossberger delar ett starkt engagemang för människor och företagande.

Aktuella uppdrag

Teknisk skribent 2019-05-31 NIBE AB i Markaryd är ett ledande energiteknikföretag med en omsättning på cirka 4 miljard kr/å...
LÄS MER
Inköpare 2019-05-31 Kopernicus är specialister på innovativ teknik, design och produkter som kretsar kring solenergi....
LÄS MER
Orderadministratör 2019-05-31 Hylte Tryck är det trygga tryckeriet med eget bokbinderi. Vi har varit i tryckeribranschen sedan 19...
LÄS MER
Kemiingenjör 2019-05-31 Diab är världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial till olika ...
LÄS MER
B2B säljare 2019-05-31 Kopernicus är specialister på innovativ teknik, design och produkter som kretsar kring solenergi. ...
LÄS MER
Projektledare 2019-05-15 Quicksearch kombinerar system och kunskap för löpande undersökningar som snabbt skapar mätbara r...
LÄS MER
Teknisk Rådgivare 2019-05-15 NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 4 miljarder kr/år med...
LÄS MER
Kundstöd & Support 2019-04-30 Vi har lång erfarenhet av att skapa systemlösningar till mindre och medelstora företag. Användar...
LÄS MER