Vi ser till helheten i er verksamheten för att hitta, kunna bedöma och utveckla de kompetenser som är avgörande för er framgång. Vår styrka är vår flexibilitet, våra effektiva processer och vårt stora engagemang. Skicklighet, tillit och omtanke genomsyrar vårt arbete när vi genomför uppdrag inom följande områden:

  • Rekrytering av chefer och specialister.
  • Second Opinion.
  • Kompetensinventeringar.
  • 360° Analyser.
  • IPU Profil- och drivkraftsanalyser.
  • IPU EQ

Vi använder några av marknadens mest tillförlitliga bedömningsinstrument på individ- och gruppnivå. Det är viktigt att ni upplever ett tydligt resultat av vårt arbete. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

Läs mer