När använder vi analyser?

 

Vi kan erbjuda er en second opinion som ökar träffsäkerheten i ert beslut då ni önskar jämföra kandidater vid en rekrytering, vägleda medarbetare vid karriärval eller inför en intern tillsättning av en chef- eller specialistroll.

 

Som oberoende part kan vi bidra med viktig information och vägledning i ert HR arbete. Våra omdömen grundar sig på tillförlitliga bedömningsinstrument och djupintervjuer.

 

Hur genomför vi analyser?

 

Inledningsvis definierar vi gemensamt de egenskaper som anses viktigast för att lyckas i rollen.

 

Därefter genomför kandidaten de tester som är relevanta. Vi går alltid igenom resultaten noggrant med kandidaten så att vi vet att de stämmer innan ni får ta del av dem.

 

Efter genomförda tester får ni en bild av kandidatens styrkor och utvecklingsområden  för den specifika rollen.

 

 

 

 

 

Vilka analyser genomför vi?

 

Personlighetsprofil OPQ

Ger en bild av kandidatens egenskaper och karaktärsdrag.

 

Kompetensprofil OPQ

Indikerar på kandidatens styrkor och utvecklingsområden inom olika kompetensområden.

 

Ledarprofil, teamroll och medarbetarroll OPQ

Kandidatens troliga beteende som ledare, teamdeltagare och medarbetare.

 

Säljprofil OPQ + MQ

Styrkor, utvecklingsområden och drivkrafter i säljande roller.

 

360 graders analys

Konstruktiv utvärdering av hur kandidaten upplevs i sin roll inom organisationen.

 

Motivationsprofil MQ

Faktorer som skapar eller motverkar drivkraft och arbetsglädje hos kandidaten.

 

Färdighetstester Verify

Mäter kandidatens prestationsförmåga inom specifika områden. Utgör ett komplement till kompetensprofilen. Vi utför induktiva, deduktiva, verbala och numeriska tester för att bedöma kognitiva färdigheter.

Vi är licensierade inom SHL:s tester och har genomfört hundratals bedömningar av chefer och specialister. SHL:s tester kan genomföras på de flesta språk. Är du intresserad av att läsa mer går du in på www.shl.com. Här hittar du även övningstester.