Har ni rekryteringsbehov?

 

Vårt huvudfokus är chefer och specialister. Vi arbetar enligt en välbeprövat metod och kan möta ert behov av stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen.

 

Vi når kandidater genom annonsering i olika kanaler och via vårt nätverk som vi byggt upp under lång tid i vår region.

 

För oss är det viktigt att etablera en öppen och prestigelös samarbetsform. Innan vi startar ett uppdrag bestämmer vi alltid en tidsplan.

 

Ni får ett inlogg i rekryteringssystemet. Det gör det enkelt för er att följa hur processen fortlöper i rekryteringen.

 

I slutet av processen använder vi oftast tester för att bättre kunna beskriva styrkor och utvecklingsområden hos slutkandidaterna.

 

Vi tar även UC och kan i särskilda fall be kandidater om ett utdrag ur belastningsregister.

 

Processen

  1. Uppstartsmöte
  2. Analys
  3. Kravprofil
  4. Annonsering
  5. Urval
  6. Intervjuer
  7. Tester, referenser och UC
  8. Presentation av slutkandidater