Välkommen till HR-Tjänst AB

HR-tjänst AB är grundat av Jenny Persson. Hon har över 20 års erfarenhet av kvalificerat HR arbete varav 14 år som personalchef och medlem av olika ledningsgrupper. Hon har varit med om att bygga upp HR avdelningar från grunden och har arbetat med de flesta förekommande personalfrågor i allt från familjeföretag, entreprenörsbolag till storbolag. Vi samarbetar med HR-Tjänst för att kunna erbjuda specialistkompetens inom följande HR-områden:

  • Organisations- och ledarskapsutveckling
  • Strategiskt HR-arbete och processutveckling
  • Förändringsprocesser
  • Personalhandböcker
  • Utvecklingssamtal
  • Anställningsavtal och lönesättning
  • Arbetsrätt och uppsägning
  • Implementering av HR-system
  • GDPR

För mer information om HR-tjänst kontakta Jenny Persson på 072–442 71 10 eller skicka ett mail till jenny.persson@hr-tjanst.se

 

Självklart kan du även ta kontakt med Nilsson & Mossberger AB.