Nilsson & Mossberger är registeransvarig för den personliga information du lämnar in i din ansökan genom rekryteringssystemet, Talent Recruiter. Läs gärna vår datapolicy för mer information.

 

När du ansöker om ett jobb via Talent Recruiter, accepterar du att vi registrerar och sparar de personuppgifter du anger i din ansökan inklusive eventuella videopresentationer och bilder.

 

Vi kan dela din ansökan och eventuella tester du gjort via oss med våra anställda som är inblandade i rekryteringen och med vår uppdragsgivare.

 

Vi behåller din ansökan och all annan information du har lämnat till oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss, men under inga omständigheter längre än 36 månader.

 

Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

  1. läst, förstått och accepterat ovanstående datapolicy
  2. godkänt att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och sanna efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din ansökan avslås eller till din senare uppsägning
  3. ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen