IPU Profilanalys

 

Profilanalysen beskriver på ett pedagogiskt och lättsamt sätt beteenden med hjälp av färger. RÖD, GUL, GRÖN och BLÅ motsvarar varsin beteendestil. Varje person har inslag av samtliga färger. Oftast är en till två beteendestilar mer framträdande.

 

Med en större förståelse för det egna och andras beteende blir du bättre på att förstå hur du kan  kommunicera mer effektivt. Det bidrar till positiva förändringar i mötet med andra människor.

 

Profilanalysen bidrar med vägledning:

  • För att förstå individuella skillnader.
  • För att skapa effektivare kommunikation mellan individer eller inom grupper.
  • För ökad förståelse för kundens beteende.

 

IPU Drivkraftsanalys

 

Drivkraftsanalysen kan hjälpa er att ta vara på den energi som finns i varje medarbetare. Identifieras de bakomliggande faktorerna som driver medarbetarna kan arbetsprestationen och arbetsglädjen påverkas. Analysen mäter 12 motivationsfaktorer.

 

Kombineras Profil- och Drivkraftsanalysen skapas en bättre förståelse beteende och drivkrafter.

 

 

 

IPU EQ

 

Det finns ett samband mellan välutvecklad EQ och framgång inom en mängd områden. Ett närliggande, men inte identiskt begrepp är social kompetens.

 

IPU EQ mäter och visar styrkan hos vår emotionella intelligens. En ökad förståelse för vår EQ gör det lättare att motivera sig själv och hantera känslor, både hos oss själva och i samarbete med andra.

 

EQ begreppet består av fem delar: Självmedvetenhet, Självreglering, Inre motivation, Empati och Social förmåga. Varje del är utvecklingsbar och resultatet indikerar på vilken del som individen ska fokusera på att utveckla.

 

IPU EQ-analys kan användas inom individ-, grupp och ledarskapsutveckling. Ger även input vid rekrytering.

 

 

TriMetrix EQ

 

IPU EQ kan med fördel kombineras med IPU Profil- och Drivkraftsanalys. TriMetrix EQ sammanfogar alla tre områden som IPU arbetar med i en överskådlig rapport.

 

 

 

 

IPU:s verktygslåda bygger på Marstons DISC, Sprangers drivkrafter och Golemans EQ. Verktygen utgör effektiva dialogunderlag och kan bidra med värdefull vägledning i utvecklingsarbeten. För mer information besök IPU:s hemsida. Vill du veta mer eller vill prova en kostnadsfri analys? Ta kontakt med oss! Vi har arbetat länge med verktygen och berättar gärna mer!