Söker ni en chef eller specialist?

 

Ibland kan det av olika anledningar vara fördelaktigt att ta direktkontakt med kandidater med lämplig profil framför att annonsera.

 

Search processen inleds med en analys av befattningen och dess förutsättningar. Analysen sammanfattas i en kravprofilen som ligger till grund för processen och kandidatsökningen.

 

Vi använder både interna och externa sökkällor för att finna kandidater, oftast kompletteras den aktiva bearbetningen med annonsering.

 

Efter sökningen beslutar vi tillsammans vilka kandidater vi tar kontakt med för att beskriva befattningen, dess förutsättningar och utmaningar.

 

Vi kallar de kandidater som visar intresse till en inledande intervju hos oss. Därefter presenterar vi dem för er.

 

 

När även ni har träffat kandidaterna beslutar vi gemensamt vilka som ska fortsätta till processens sista steg, tester och referenstagning.

 

Vi använder tester för att få ytterligare ett perspektiv i bedömning av kandidaternas styrkor och utvecklingsområden. Vi tar även UC och i särskilda fall ett utdrag från belastningsregistret.

 

Processen

  1. Uppstartsmöte
  2. Analys
  3. Kravprofil
  4. Kandidatsökning
  5. Kandidatpresentation
  6. Intervjuer
  7. Tester, referenstagning och UC
  8. Presentation av slutkandidater