Fördelar med analysen

 

Ett effektivt verktyg för individer som vill växa i sin roll genom ökad självinsikt. Analysen ger en heltäckande och konstruktiv utvärdering av hur individen upplevs på olika nivåer inom organisationen.

 

Syftet är att ge insikter om hur individen upplever sig själv och hur andra upplever individen. Andra personers bedömning bidrar starkt till ökad medvetenhet och individuell utveckling.

 

Tillbaka

När genomförs analysen?

 

När ni vill:

  • Stödja den individuella utvecklingen av en  nyckelperson i organisationen.
  • Utvärdera och stödja en individ som är relativt ny i sin ledarroll.
  • Vidarutveckla erfarna ledare i nya positioner.