360° Analys

Ett effektivt verktyg för individer som vill växa i sin roll genom ökad självinsikt. Analysen ger en heltäckande och konstruktiv utvärdering av hur individen upplevs på olika nivåer inom organisationen för att:

  • Stödja den individuella utvecklingen av nyckelpersoner.
  • Utvärdera och stödja en individ som är relativt ny i sin ledarroll.
  • Vidarutveckla erfarna ledare i nya positioner.

Syftet är att ge insikter om hur individen upplever sig själv och hur andra upplever individen. Andra personers bedömning bidrar starkt till ökad medvetenhet och individuell utveckling.