Rekrytering/Sökning

Vi genomför rekryteringsuppdrag i olika branscher i hela Sverige. Vi arbetar enligt en välbeprövad process. Det gör det enkelt för er att följa hur arbetet fortlöper och för oss att säkerställa kvaliteten. När vi genomför ett uppdrag eftersträvar vi alltid att:

  • Möta ert behov av stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen.
  • Etablera en öppen och prestigelös samarbetsform tillsammans med er.
  • Säkerställa kandidatens kompetens för rollen med analyser och referenser.

Vi söker kandidater via annonsering i olika media, vår personalbank och vårt nätverk. Innan vi startar ett uppdrag bestämmer vi alltid en tidsplan. Vi dokumenterar fortlöpande och följer upp resultatet. Vi tänker långsiktigt.