Second Opinion

 

Som oberoende part kan vi bidra med viktig, ibland avgörande, information och vägledning i ert personalarbete.

 

Våra omdömen grundar sig på tillförlitliga bedömningsinstrument och djupintervjuer.

 

Mer om analys

Tillbaka

En objektiv bild

 

En objektiv bild ökar träffsäkerheten i ert beslut då ni vill:

 

  • Få en rättvis jämförelse av slutkandidater vid en rekrytering.
  • Bedöma en persons lämplighet för en viss position eller karriärsteg.
  • Få en tydlig bild av medarbetarens förutsättningar inför en ledarroll.