Second Opinion

Som oberoende part kan vi bidra med viktig, ibland avgörande, information och vägledning i ert personalarbete. En objektiv bild ökar träffsäkerheten i ert beslut då ni vill:

  • Få en rättvis jämförelse av slutkandidater vid en rekrytering.
  • Bedöma en persons lämplighet för en viss position eller karriärsteg.
  • Få en tydlig bild av medarbetarens förutsättningar inför en ledarroll.

Våra omdömen grundar sig på tillförlitliga bedömningsinstrument och djupintervjuer.