Beslutsam Arbetsledare

Östra Bageriföreningen

Rekryteringen Avslutad

På ett tydligt sätt leder du förpackning, distribution och lager på Östra Bageriföreningen nattetid. Tjänst kräver beslutsamhet, flexibilitet och förmågan att lösa problem. Arbetstempot kräver god överblick, framförhållning och en förståelse för produktions- och distributionskedjan.

Underställd produktionschefen se du till att effektiviteten upprätthålls. Du är ordningsam och har en stor portion sunt förnuft. Erfarenheter från livsmedelsproduktion och en tidigare ledarroll är förmodligen fördelaktigt. Viss datorvana kommer att underlättar arbetet.

Känner du igen dig? Då kan vi erbjuda dig variation och utmaning med utvecklingsmöjligheter. Har du frågor kring tjänsten ring gärna Carin Mossbeger på ENoEM Rekrytering AB på 0701-460 390. Annonsen hittar du även på www.enoem.se och för mer information om Östra Bageriförening se www.ostrasbrod.com

Skicka snarast din ansökan märkt Arbetsledare till, info@enoem.se.