Hållbarhetskoordinater

NIBE AB i Markaryd är ett ledande energiteknikföretag med en omsättning på cirka 4 miljard kr/år. Antalet anställda är drygt 1 100 personer i Markaryd. Produktsortimentet består huvudsakligen av värmepumpar, varmvattenberedare och braskaminer. NIBE AB ingår i börsnoterade NIBE Industrier AB som närmar sig en omsättning på 20 miljarder kr och har omkring 15 000 anställda i 30 länder i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. För mer information om företaget se: www.nibe.se

 

Hållbarhetskoordinator till NIBE i Markaryd (Sustainability coordinator)

Vi förstärker NIBE med en person som koordinerar hållbarhetsrapporteringen från de drygt 100 olika bolagen inom NIBE Group. Hållbarhet, god kvalitet, sunda värderingar, ansvar och respekt har alltid varit viktiga ledstjärnor för NIBE och ligger som grund i såväl vår vardag som i våra policys och mål. Som exempel kan nämnas att vi har signerat UNGC, att vi följer GRI standard och att vi ger ut en integrerad årsredovisning, ett arbete som fått alltmer uppmärksamhet och många positiva reaktioner.

 

Dina arbetsuppgifter

  • Ansvara för den interna datainsamlingen av hållbarhetsfakta från bolagen samt kvalitetssäkrar (controllerfunktion) data som används i olika typer av hållbarhetsrapporter/kommunikation
  • Medverka i strategiarbetet i vårt team samt medverka i intressentdialoger och analyser av material för att stödja integreringen av hållbarhet i organisationen
  • Utbilda nyförvärvade bolag i NIBE Group Sustainability hållbarhetsrapportering, tillse användning av datarapporteringsstöd (WF) som följer riktlinjer som t ex GRI standardrapportering samt hålla dessa uppdaterade mot nya krav
  • Sammanställa statistik och utvärdera utfall av insamlade data mot mål och KPI ’er
    Kvalitetssäkra rapporterade hållbarhetsdata från bolagen vilket inkluderar lokala revisioner som en del i vår internkontroll. Vi implementerar och följer upp hållbarhet genom frekventa besök i de olika bolagen och även hos våra leverantörer
  • Medverka i framtagning av integrerad årsrapport och ansvara för uppfyllnad av t ex GRI-standardkraven

Arbetet i vårt team ger möjlighet att utvecklas inom de olika områdena.

 

Din bakgrund och kompetens

Vi tror du har en examen från universitet eller högskola inom Miljö, Energi eller Ekonomi. Samtidigt har du ett stort intresse för att utvecklas mer inom hållbarhetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från ekonomi-, miljö- eller juridikområdet. Du har god social kompetens och anpassningsförmåga till olika länders kultur. Tjänsten kräver att du kan engelska flytande i tal och skrift och är duktig på att skriva och presentera.

Vi tillämpar löpande rekrytering varför vi önskar din ansökan snarast, dock senast den 25/1. Har du frågor om tjänsten kontaktar du Carin Mossberger 0701–460 390 eller Andreas Nilsson 0701–460 390.

Ansök nu