Kvalitetschef

Viking Malt är Nordeuropas största tillverkare och leverantör av malt produkter med verksamhet i fem olika länder kring Östersjön. Vi är en global leverantör till bryggerier och destillerier på samtliga kontinenter i världen. Den svenska verksamheten med drygt 50 anställda medarbetare finns i Halmstad sedan 1997 och med stark inriktning på export. Viking Malt ägs av den finska familjekoncernen Polttimo och svenska Lantmännen. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK. Läs mer på www.vikingmalt.com

Nu söker vi en Kvalitetschef till Halmstad

Viking Malt befinner sig i ett gynnsamt skede med stark orientering på utveckling och söker nu en Kvalitetschef som vill vara med och bidra till fortsatta framgångar. Du erbjuds en viktig roll inom företaget med många kontaktytor såväl internt, externt och internationellt. Rollen erbjuder en variation av arbetsuppgifter och möjlighet att få vara delaktig i hela processen från inköp till leverans. Kunderna finns globalt och har olika förutsättningar vilket ger möjlighet att få vara lösningsorienterad och skapa relationer med många olika kulturer. Inom koncernen finns en gedigen kompetens inom ditt specialistområde vilket ger goda förutsättningar att både få och ge stöttning.

Arbetsbeskrivning och ansvar

Din uppgift blir att säkerställa att Viking Malts produkter uppfyller kundens förväntningar beträffande kvalitet och att Viking Malt följer relevanta kvalitetsstandarder. Du leder laboratorieverksamheten och till ditt förfogande har du ett team bestående av en labbkoordinator och 6 laboranter.

Du säkerställer att avdelningen och dess medarbetar har förutsättningar och förmåga att möta nuvarande och framtida behov och att alla i teamet strävar mot samma mål. Du har kontinuerliga kontakter med externa laboratorier och samarbetar tätt med alla funktioner, särskilt produktionen. Gentemot kunder och leverantörer har du en konsultativ roll när du stöder med kvalitetsrelaterade frågor.

Ditt ansvarsområde innefattar att vara övergripande processägare med huvudansvar för ISO 9001 och Livsmedelssäkerhet (FSSC inklusive ISO 22 001), Ledningssystem Miljö (ISO 14001) och EU Ekologisk certifiering, säkerställa tillräckliga och kostnadseffektiva kvalitetskontroll-åtgärder och efterlevnad av kvalitets- och miljöledningssystem och lagstiftning inom området. Du ansvarar för HACCP, kvalitetsuppföljning av analyser.

Du driver kontinuerliga förbättringar av ledningssystem, processer och procedurer för att uppnå bättre operativ prestanda. Som kvalitetschef är du en medlem i den lokala ledningsgruppen och rapporterar direkt till bolagets VD. Du leder både team för livsmedelssäkerhet och team för Miljö och Energi. Samarbete sker även koncernövergripande och du har möjlighet att bidra med kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten i sin helhet.

Din profil 

En god ledarskapsförmåga är avgörande för att vara framgångsrik i den här positionen. Du är vägvisare för prioriteringar och beslut för ditt team. För att leda team i positiv riktning krävs det förmåga att sätta mål och ge feedback samt vara utvecklingsorienterad. Din ledarstil är kommunikativ, inkluderande, samarbetsvillig och främjar en öppen, förtroendefull och uppmuntrande arbetsmiljö.

Vidare har du en mycket god analytisk förmåga och är strukturerad, viktigt att du trivs med att arbeta självständigt.  Servicekänsla är en självklarhet och du är en god relationsskapare och trivs i rollen med många kontaktytor. Du förstår även den stora bilden och är affärsmässig och lyhörd för verksamhetens behov.  Du har minst några års erfarenhet från liknande befattning inom livsmedelsbranschen och relevant akademisk utbildning, eller likvärdig eftergymnasial utbildning. Då vi arbetar i en internationell miljö krävs förmåga i engelska i både tal och skrift.

För frågor kring tjänsten välkommen att kontakta Carin Mossberger 0701–460 390 eller Andreas Nilsson 0701–460 391 på Nilsson & Mossberger. Vi arbetar med löpande urval så välkommen att söka så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!