Produktionschef

Gnotec Kinnared, är ett högautomatiserat företag specialiserat på avancerad pressning i kombination med motstånds- och robotsvetsning. Kunderna består av europeisk fordons- och verkstadsindustri. Företaget har ca 150 anställda och omsättningen uppgår till ca 420 MSEK. Koncernen Gnotec har totalt ca 400 anställda i sina verksamheter i Sverige och Slovakien. För mer information om verksamheten, se www.gnotec.com

Rekrytering avslutad

Till Kinnared söker vi nu en Produktionschef med erfarenhet av att planera, leda och driva produktion och logistik

Vi söker dig som brinner för att optimera verksamheten. Du är en person med många kvalitéer, helikopterperspektiv och förmåga att utveckla både verksamheten och medarbetare. Som produktionschef har du ett strategiskt och operativt ansvar. Det innebär bland annat:

  • Produktions- och logistikutveckling – Du arbetar efter målsättningen att skapa kontinuerlig utveckling av processerna i företaget och arbetar med hjälp av Lean. Att ta en sak i taget/arbeta strukturerat, korrigera och förstärka rätt beteenden samt ta tillvara på den erfarenhet som finns i företaget är faktorer som gör att du lyckas i rollen.
  • Bemanning/kapacitet  –Du optimerar personalplaneringen och uppföljning av personal på plats. Initierar kapacitetsförändringar i förhållande till beläggning.
  • Chefsstöd – Du är ett effektivt stöd till grupp- och processledarna. Din personlighet präglas framförallt av handlingskraft, lyhördhet,      målmedvetenhet och samarbetsförmåga. Du förväntas vara en mycket synlig ledare i vår produktion.

Du har en viktig och central roll. Vi värdesätter hög kompetens och prestigelöshet. Du har redan praktiska kunskaper från en ledande befattning på ett produktionsföretag. Du ser till att upprätthålla och förbättra kvalitet, produktionsvolym och leveranssäkerhet samt ansvarar även för att beslutade förbättringsåtgärder genomförs ute i produktionen. Du har en teknisk utbildning gärna på högskolenivå. Tjänsten ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till Platschefen.

Vid frågor kontakta Andreas Nilsson 0701-460 391 eller Carin Mossberger 0701-460 390. Vi ser fram emot din ansökan senast den 7/11 märkt ”Produktionschef Gnotec” ställd till info@enoem.se.