Produktionsledare

Hafi är ett familjeföretag som funnits i Brännarp på den Halländska landsbygden i 80 år. Från början ett litet musteri med leverantörer och konsumenter i närområdet – idag en modern livsmedelsindustri med fokus på bär-, frukt och grönsaksberedningar till små och stora kunder över hela världen. Hafi är en liten effektiv organisation, med korta beslutsvägar och personlig service, som kombineras framgångsrikt med stor produktionskapacitet och modern kvalitetsutveckling.Du kan läsa mer om oss på:www.hafi.com

Nu söker vi en Produktionsledare

Är du en trygg person och ledare med ett starkt intresse för hållbar och högkvalitativ livsmedelsproduktion?

I takt med en ökad efterfrågan behöver produktionen förstärkas med en operativ ledare som tar ansvar för den dagliga driften. Du deltar i den övergripande produktionsplaneringen och säkerställer sedan tillgången på nödvändiga råvaror och förbrukningsmaterial samt att processen är rätt bemannad för att nå produktionsmålen.

Du följer upp produktivitet och kvalitet och rapporterar till Supply Chain Manager. Hygienronder och avvikelsehantering ingår i rollen och du har en viktig roll i kvalitets- och förbättringsarbetet.

Rollen omfattar personalansvar för ett tjugotal skiftgående medarbetare vilket bland annat innebär kompetensutveckling, utvecklingssamtal och rekrytering. För att bibehålla ett trivsamt och effektivt arbetsklimat krävs ditt fokus på kommunikation, kunskaps- och informationsöverföring.

Vi tror du har några års erfarenhet av produktionsledning samt erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete. Erfarenhet av livsmedelsproduktion och hygien- och säkerhetsstandarder är en klar fördel. Du är en van dator- och affärsystemanvändare, har lägst gymnasiekompetens samt goda kunskaper i svenska.

Som person är du trygg i dig själv och naturlig i din roll som ledare. Du har en kommunikativ och tydlig stil och kan både vägleda, stödja och motivera. Du drivs av att se dina medarbetare trivas, ta ansvar och hjälpas åt för att nå gemensamma mål.

Passar din kompetens och ditt ledarskap i produktionen av hållbara, högkvalitativa och starkt efterfrågade livsmedelsprodukter? Frågor kring tjänsten besvaras av Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390. Vi ser fram emot din ansökan snarast.