Projektsamordnare

Dooria är en av de ledande producenterna av dörrar i Norden. Dooria har över 100 års erfarenhet av att producera dörrar med hög kvalitet. Dörrarna tillverkas på fem fabriker i Norden och huvudkontoret för försäljningen i Sverige ligger i Kungsäter c:a 30 minuter från Varberg. Dooria Kungsäter AB:s  innerdörrar är bland de mest exklusiva i Norden. Dörrarna säljs i första hand via återförsäljare och husproducenter. Marknadsbolaget Dooria Sverige AB har c:a 60 anställda och omsätter c:a 300 miljoner kronor. www.dooria.se

Rekrytering Avslutad

En ledande och spännande befattning som projektsamordnare till Doorias nya projektavdelning. Projektsamordnaren kommer att arbeta som koordinator/samordnare för projektgruppen i Kungsäter. Teamet kommer att hantera alla projektofferter samt order till både rikstäckande entreprenörer och återförsäljarledet.

I arbetet ingår att leda projektavdelningen med offerträkning, orderberedning och slutförande av order. En del av tiden kommer att vara förlagd hos kund.Du kommer att rapportera till försäljningschef projekt Magnus Larsson.

Innehåll i tjänsten:
• Leda projektgruppen i det dagliga arbetet.
• Självständigt ta emot och handlägga offert/order enligt ingångna centrala kundavtal samt lokala avtal.
• Följa upp lämnade offerter till kund.
• Tillbakakoppling till kundservicechef / distriktchef / projektchef.
• Initiera och driva aktiv försäljning på distrikt gällande ÅF/projekt i samråd med kundservicechef/distriktchef/projektchef.
• Ansvar för distriktets försäljning med tillhörande prognostisering i samråd med Distriktschef.
• Kunna läsa och förstå ritningar samt övriga underlag för offert/order.

Kravprofil:
• Byggnadsingenjör eller motsvarandekompetens .
• God social kompetens.
• Bransch- och produktkännedom.
• Affärsmannaskap.
• Grundläggande ekonomikunskaper.
• Grundläggande förståelse av logistik.
• Ritningslära.

Önskemål:
• Användarkunskap inom affärssystem Jeeves eller liknande samt MS Office eller andra kontorsprogram.

Vid eventuella frågor kontakta:
Magnus Larsson, 0320-198 88 / magnus.larsson@dooria.se
Håkan Svensson, 0320-198 14/ hakan.svensson@dooria.se

Ansökan sänds till:
Dooria Sverige AB, Prästgårdsvägen 81, 519 92 Kungsäter märkt ”Projektsamordnare” senast 2010-06-20.