Teknik- och Kvalitetschef

 

Handelshuset Rowico AB är ett familjeägt grossistföretag placerat i Halmstad. Vi designar, marknadsför och distribuerar möbler till möbeldetaljister i Skandinavien. Vår breda kollektion består huvudsakligen av trämöbler till hemmet. Företagets kunder finns idag främst inom de nordiska länderna. Bolaget har varit etablerat sedan början av 70-talet och har ca 40 anställda. Se även vår hemsida: www.rowico.se

Med placering i Halmstad söker vi nu en Teknik- och Kvalitetschef

Den tekniska chefen har det övergripande ansvaret för den produktkvalitet och de tekniska lösningar som levereras av företaget. Personen ingår i företagets ledningsgrupp.

Rowico arbetar kontinuerligt med att förbättra rutinerna kring produkternas kvalitet. Vi har höga ambitioner  i arbetet med att ständigt förbättra kvaliteten på företagets produkter. En enhetlig kvalitetsnivå är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna i branschen. Den tekniska chefen har central roll i det arbetet.

ANSVARSOMRÅDEN

Kvalitetssystem

 • Utveckla och underhålla system för att säkerställa kvalitet
 • Säkerställa ett välfungerande kvalitetssystem framförallt i samarbete med R&D
 • Implementera en kultur som präglas av ständiga förbättringar
 • Resultatanalyser med stöd av BI verktyg
 • Underhålla systemet för avhjälpande åtgärder och säkerställa uppföljningen.

Tekniska lösningar

 • Säkerställa tekniska lösningar tillsammans med R&D i utvecklingsprocessen
 • Säkerställa att nödvändig dokumentation och avtal finns för varje produkt och leverantör
 • Driva säkerställandet av en korrekt hantering av data i produktinformationssystemet

Kvalitetsinspektioner och kontroll

 • Säkerställa produktkontroller på fabrik innan skeppning genom egen personal och 3:e part
 • Planera och genomföra av samtliga kontroller på ankommande gods
 • Stickprovskontroller av leveranser direkt från fabrik till kund
 • Arbeta nära tillverkade och implementera en djupare förståelse hos dem för företagets förväntningar

Ledarskap och samarbeten

 • Aktivt deltagande i den dagliga verksamheten
 • Närmsta samarbetspartner internt är R&D och logistikavdelningen
 • Leder ett team bestående av 4 personer i Sverige, egna tekniker i Kina och Italien samt 3:e parts tillverkningsagenter
 • Problemlösning direkt tillsammans med kunders kvalitetsavdelning
 • Optimera den befintliga arbetsprocess och den interna dokumentstyrningen
 • Resultat och budgetansvar

SPECIFIKA KRAV

 • Minst 5 års erfarenhet från en likande roll i möbelbranschen
 • Teknisk utbildningsbakgrund kompletterad med en akademisk examen
 • Stark lösningsorienterad personlighet
 • Duktig på att hantera krav och motgångar
 • God kommunikatör mot medarbetare och kunder
 • Goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt
 • Känner sig bekväm med att arbeta nära tillverkare både i Asien och Europa
 • Goda kunskaper i tillverkningsmetoder för trämöbler
 • Goda ledaregenskaper
 • Har förståelse för företagets affärsmodell och kan addera värde till bolaget

Vi ser fram emot din ansökan senast den 26/2. Har du frågor kring tjänsten kontakta Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391.

Ansök nu