Trader/Inköp

Salinity är Europas ledande oberoende saltdistributör och har handlat med salt sedan 1830. Vi har gedigen erfarenhet inom varje enskilt användningsområde, ett brett utbud och specialistkompetens inom våra kärnområden. Vi vet med säkerhet hur man halkbekämpar vintervägar på effektivast möjliga sätt. Vi har skapat en mängd framgångsrika produkter riktade till konsument såsom specialsalter, smaksatta salter och olika typer av flingsalt och vi har även en djup kunskap om saltprodukter ämnade för jordbruk och industri. Genom denna erfarenhet har vi också kompetensen att skapa specialanpassade lösningar allt efter våra kunders behov. Se www.salinity.com

Rekrytering Avslutad

Till Göteborg söker vi en Trader/Inköp


Du har erfarenhet inom internationell trading och är nyfiken på nya produkter och marknader. Trading av vägsalt utgör en fristående del inom koncernen och inom detta område har du lönsamhetsansvar, vilket kommer kräva en god förståelse för vägsaltsmarknaden som helhet men även kännedom på lokal nivå.
En stor utmaning i tjänsten är att efterfrågan på vägsalt nästan uteslutande styrs av vädret. Salt är en global produkt och i vårt fall är kunderna koncernens egna bolag samt agenter och traders främst i Europa. Företaget ser hela tiden nya affärsmöjligheter och marknader och utvecklar gärna trading av andra bulkprodukter.
Viktiga delar av tjänsten är omvärldsbevakning, fraktflöden och valutakurser. Dina relationer med aktörer längs logistikkedjan samt din förståelse för slutanvändarens marknad kommer att vara avgörande för hur väl du lyckas. Som trader ansvarar du för att fläta samman helheten och skapa strategiskt lönsamma affärer för bolaget.
Du ser nya möjligheter och finner lösningar samt upplever trygghet även utan regelbok. Uthållighet och tävlingsinstinkt tillsammans med strategiskt tänkande och självständighet är kännetecknande för dig. En affärs lönsamhet avgör du genom snabba överslag baserade på tillgänglig information och din intuition. Vi vet att internationellt relationsskapande kräver ett trovärdigt agerande samt en utvecklad förmåga att kommunicera och förstå kulturella koder.
Troligtvis har du redan gedigen erfarenhet inom trading och shipping och av att befinna dig på den internationella spelplanen. Att resa är ett privilegium som ger dig stor tillfredsställelse.
Söker du en utmaning där endast din egen förmåga och drivkraft begränsar möjligheterna ser vi fram emot din ansökan senast den 20/6-2010 märkt ”Trader Salinity” ställd till info@enoem.se. För mer information eller frågor om tjänsten tala med Carin Mossberger på telefon 0701-460 390.