VD

Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB är ett familjeföretag och en framstående aktör inom återvinningsbranschen. Med långsiktighet och sin långa närvaro i branschen har företaget haft en gynsamm utveckling med hög kvalitet och lönsamhet. Slamhantering och jordtillverkning är kärnan i verksamheten tillsammans med återvinning. I verksamheten ingår även entreprenad- och lantbruksverksamhet. Företaget har en omfattande maskinflotta som tillsammans med erfarna medarbetare som utför varierande uppdrag effektivt och med hög kvalitet. För mer information om företaget se: www.kuskatorpet.se

Nu söker vi en VD

Är du rätt person att leda utvecklingen av företaget till en braschledande aktör och ett föredömme inom återvinningssektorn? Som VD tar du ansvar för hela verksamheten och driver utvecklingen på kort och lång sikt. Företaget har en framskjuten position idag och söker en person som med entusiasm, långsiktighet och handlingskraft kan leda verksamheten i Halmstad till nästa nivå.

Ditt mål är att säkerställa lönsamheten och företagets långsiktiga fortlevnad. I rollen ingår budget- och resultatansvar samt att verksamheten bedrivs i enlighet med rådande lagstiftning inom miljöområdet. Du föreslår förändringar och genomför investeringar för att öka den långsiktiga konkurrenskraften.

Marknadsföring och försäljning är viktiga delar i rollen för att driva tillväxt. Du ansvarar även för anbudsförfaranden mot offentliga aktörer. Du har personalansvar för ett trettiotal medarbetare och rapporterar till styrelsen.

Vi tror du har erfarenhet av att leda ett medelstort företag. Kanske kommer du från återvinnings-, transport-, entreprenad-, lantbruksverksamhet eller annan bransch där miljö och kvalitet värderas högt. Du har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Ledarskap är en stor del av tjänsten. Din förmåga att skapa samsyn, arbetsglädje och drivkraft är avgörande för hur du kommer att lyckas. Som person är du lyhörd, långsiktig och strukturerad. Du sätter företagets bästa i fokus och agerar rättvist och konsekvent. Du är en jordnära och stabil person som är trygg i din ledarroll och drivs av att se andra lyckas.

Vi kan erbjuda dig en utmanande roll i en bransch med ljusa framtidsutsikter. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Andreas Nilsson 0701-460391 eller Carin Mossberger 0701-460390 på Nilsson & Mossberger. Vi ser fram emot din ansökan senast den 13/6. Inledande intervjuer kommer att hålla under v24-v25.

Välkommen med din ansökan!